دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی

همزمان با هشتمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت و کفپوش

 1396-11-17 18:19:57

برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی همزمان با هشتمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، تزئینات داخلی، موکت و کفپوش در استان اصفهان

زمان: 29-26 بهمن ماه 96

ساعات بازدید: 15 تا 22

اصفهان، پل تاریخی شهرستان، محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی

اجاره آنلاین غرفه