ماسک های پارچه ای و محافظت در برابر ویروس کرونا

ماسک های پارچه ای و محافظت در برابر ویروس کرونا

مطلب پیوست که گزارش تشریحی پیرامون استفاده از ماسک های پارچه ای میباشد ، توسط آقای دکتر سمنانی رهبر ، عضو هیات علمی گروه پژوهشی نساجی و چرم سازمان ملی استاندارد ایران

 1399-01-19 18:21:02

و مشاور انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز در حوزه استاندارد ، ترجمه شده است جهت استفاده و بهره برداری علاقه مندان در اختیار دبیرخانه انجمن قرار گرفته است.     ? لذا از کلیه صاحب نظران و پژوهشگران دعوت میگردد اگر علاقه مند هستند با کمیته تدوین استاندارد محصول فوق همکاری و مشارکت داشته باشند ، میتوانند در خواست خود را به دبیرخانه انجمن منعکس نمایند.                              دانلود فایل از لینک زیر:           

DIY MASK  

WWW.alborzati.com