سومین نمایشگاه بین المللی صنایع وابسته فرش ماشینی

سومین نمایشگاه بین المللی صنایع وابسته فرش ماشینی

8 تا 11 اسفند ماه 1396 - دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

 1396-11-25 18:05:08

برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی صنایع وابسته فرش ماشینی با همکاری مرکز تحقیقات فرش ماشینی

زمان: 11-8 اسفند ماه 96

مکان: دانشگاه آزاد اسلامی کاشان