!چرخ تولید چادر مشکی در ایران لَنگ می زند

!چرخ تولید چادر مشکی در ایران لَنگ می زند

چادر مشکی، از نمونه محصولاتی به شمار می‌رود که در زیر گروه صنعت نساجی از تقاضای قابل توجهی برخوردار است و در کنار ابعاد و الزامات اقتصادی تولید چادر مشکی، اقتضائات فرهنگی حاکم بر جامعه ایجاب می‌کند که روند تولید و تأمین آن تسهیل و تقویت شود.

 1397-08-26 10:01:56

در ارتباط با میزان تقاضا و مصرف و خرید چادر مشکی، آمار دقیقی وجود ندارد اما با در نظر گرفتن جمعیت بیش از 40 میلیون نفری جامعه زنان در ایران، این واقعیت محرز می شود که ضریب تقاضا و خرید برای این محصول چقدر است و به هر ترتیب حتی افراد و گروه هایی که پوشش و حجاب آنها با اولویت چادر مشکی محقق نمی شود نیز حداقل نسبت به خرید یک دست چادر مشکی برای استفاده از آن در برخی مراسم خاص، مبادرت می ورزند.

با این اوصاف می توان به عمق ضرورت تولید این محصول در کشور آگاه شد، در چنین بستر و شرایطی، تمرکز بر تولید چادر مشکی علاوه بر اشتغالزایی و گردش مالی مطلوب باعث تقویت بنیه داخلی کشور نیز خواهد شد.

علی رغم این ضروریات، اخبار، شواهد و گزارش‌های موجود موید این واقعیت تلخ است که چرخ تولید چادر مشکی در ایران لَنگ می زند.

حمید قبادی، مدیرگروه ساماندهی مد و لباس، در خصوص میزان ظرفیت تولید چادر مشکی در کشور اظهار کرد: در بهترین شرایط ممکن، باید حداقل 85 درصد از نیاز داخلی کشور را به واسطه تولید داخلی مهیا و تامین کرد که متاسفانه این میزان در حال حاضر با فعالیت یک کارخانه تولید چادر مشکی 10 درصد برآورد می‌شود و در صورت فعالیت کارخانه دوم نیز 10 تا 15 درصد دیگر از این نیاز مهیا می شود و قاعدتا تا زمانی که بنیه داخلی تولید، تقویت و ارتقا پیدا نکند، (با توجه به تقاضای موجود) واردات چادر مشکیِ خارجی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

به زعم وی حصول این امر(تامین حداکثری تقاضای داخلی برای چادر مشکی با اتکای به تولید داخلی) تلاش و هم افزایی همه جانبه دستگاه های ذی ربط را می طلبد تا به واسطه آن،کارخانه های فعال موجود، حمایت شوند تا در سایه پشتیبانی هر چه بیشتر، ضریب تولید خود را افزون‌تر کنند.

در کنار ابعاد و الزامات اقتصادی تولید این محصول، اقتضائات فرهنگی حاکم بر جامعه و لزوم حفظ ارزش‌های ایرانی و اسلامی ایجاب می‌کند که سیکل و روند تولید و تامین چادر مشکی تسهیل و تقویت شود.

امید آن می رود با یک برنامه ریزی دقیق، اصولی، کارآمد و تخصصی نسبت به خرید فناوری روز، تجهیزات مربوطه و تقویت بنیه داخلی کشور (در حوزه تولید چادر مشکی) تلاش شود که البته در گذشته، تلاش‌هایی در این خصوص عملیاتی شده و بسیاری از این تلاش ها با شکست مواجه شده به تبع در چنین شرایطی آسیب شناسی دلایل شکست و هزینه کرد در راستای ارتقای تولید داخلی، امری بسیار حائز اهمیت محسوب می شود و انتظار می رود به نقطه و جایگاهی نائل شویم که نه تنها نیاز داخلی را با تکیه بر تولید ملی تامین کنیم، بلکه ایران اسلامی به قطب و کانونی در توسعه چادر مشکی در جهان اسلام مبدل شود.